Abonnementen

Over T.Vred.+ / T.Pol.+ ...

De prijzen voor een account bij T.Vred.+ / T. Pol.+ zijn als volgt bepaald:

Prijzen (2024)         België / EU-landen / Buitenland:  
    single user account € 314
    multiple users account (2-5 gebruikers) € 472
    multiple users account (5+ gebruikers, via IP-herkenning) offerte op maat
    ► studenten en stagiairs € 262

Voor een offerte op maat kunt u contact opnemen met pp@diekeure.be.

 

Over Tijdschrift van de Vrederechters ...

Titel Tijdschrift van de Vrederechters (T.Vred.)
Periodiciteit tweemaandelijks
ISSN: 1782-9747
Bestelcode 201 242 100
Prijzen (2024) België: € 254
  EU-landen: € 294
  Buitenland: € 331
  Studenten en stagiairs: € 199
Verzendingskosten inbegrepen

Om u te abonneren op het Tijdschrift van de Vrederechters neemt u contact op met de abonnementendienst van die Keure op het e-mailadres abonnementen@diekeure.be.

De duur van het abonnement valt samen met het lopende kalenderjaar. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij ze worden opgezegd, hetzij per brief (die Keure, Professional Publishing, Kleine Pathoekeweg 3, B-8000 Brugge), hetzij per e-mail (abonnementen@diekeure.be). De opzegging moet gebeuren ten laatste op 1 december van het lopende kalenderjaar.

Klik hier om de cataloguspagina van het Tijdschrift van de Vrederechters te openen.

 

Over Tijdschrift van de Politierechters ...

Titel Tijdschrift van de Politierechters (T.Pol.)
Periodiciteit driemaandelijks
ISSN: 1782-9755
Bestelcode 201 243 200
Prijzen (2024) België: € 168
  EU-landen: € 243
Verzendingskosten inbegrepen

Om u te abonneren op het Tijdschrift van de Politierechters neemt u contact op met de abonnementendienst van die Keure op het e-mailadres abonnementen@diekeure.be.

De duur van het abonnement valt samen met het lopende kalenderjaar. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij ze worden opgezegd, hetzij per brief (die Keure, Professional Publishing, Kleine Pathoekeweg 3, B-8000 Brugge), hetzij per e-mail (abonnementen@diekeure.be). De opzegging moet gebeuren ten laatste op 1 december van het lopende kalenderjaar.

Klik hier om de cataloguspagina van het Tijdschrift van de Politierechters te openen.

 

Over de Dossiers Tijdschrift van Vrede- en Politierechters ...

Meer informatie vindt u op de site van die Keure.